Od stycznia do kwietnia 2021 r. w Waszyngtonie odnotowano 101 zgłoszonych przypadków C. auris, w Teksasie były to 22 przypadki. Candida auris po raz pierwszy zaobserwowano w 2009 roku, jednak w ostatnich czasach zaczyna pojawiać się coraz częściej.


Od 2009 r., kiedy w Japonii zgłoszono pierwszy przypadek zakażenia Candida auris, do 31 grudnia 2020 r. infekcje C. auris zostały zgłoszone w 44 krajach na całym świecie. C. auris może kolonizować różne miejsca, takie jak skóra, pachy, nos i pachwiny i jest przenoszona przez kontakt z osobą zakażoną lub przez kał. Ponadto patogen może przetrwać na powierzchni obiektów nieożywionych dłużej niż 7 dni. Dlatego też łóżka szpitalne, ciśnieniomierze, termometry i inny sprzęt wielokrotnego użytku są potencjalnymi źródłami infekcji dla pacjentów hospitalizowanych. Doprowadziło to do stosunkowo wysokich wskaźników przenoszenia C. auris u pacjentów hospitalizowanych, zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii.

W jednym z większych badań udało się ustalić, że około 60% przypadków to mężczyźni, stąd sugeruje się większe ryzyko zakażenia u płci męskiej. Około połowa zakażonych była w podeszłym wieku. Ustalono również choroby towarzyszące zakażeniu, z których najczęściej wymieniane to:

 • cukrzyca,
 • choroby nerek (np. nefropatia cukrzycową),
 • urazy,
 • choroby ucha.

Ponad 50% pacjentów miało historię stosowania antybiotyków o szerokim spektrum działania oraz historię zakładania cewnika do żyły centralnej (wkłucie centralne). W tym badaniu śmiertelność wyniosła 47,5%. Główne przyczyny zgonu to:

 • posocznica,
 • wstrząs septyczny,
 • niewydolność wielonarządowa.

Czym jest Candida auris?

Infekcje Candida auris

Candida auris (zwany także C. auris) to grzyb, który powoduje poważne infekcje. C. auris może powodować infekcje krwi, a nawet prowadzić do śmierci, szczególnie u pacjentów szpitali i domów opieki z poważnymi współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

Według szacunków nawet 1 na 3 pacjentów z inwazyjnym zakażeniem C. auris (na przykład zakażeniem krwi, serca lub mózgu) umiera. Wskaźnik śmiertelności w ciągu 30 dni wśród pacjentów w Teksasie i Waszyngtonie wynosił 30%, ale ponieważ wszyscy ci ludzie byli poważnie chorzy, nie można powiedzieć, czy infekcje C. auris spowodowały lub przyczyniły się do ich śmierci.


C. auris powoduje infekcje krwi, ran i ucha. Został również wyizolowany z próbek dróg oddechowych i moczu, ale nie jest jasne, czy powoduje infekcje płuc lub pęcherza. Najczęstszymi objawami inwazyjnej infekcji Candida są gorączka i dreszcze, które nie ustępują po leczeniu antybiotykami z powodu podejrzenia infekcji bakteryjnej.

Gatunki Candida często powodują infekcje krwi u hospitalizowanych pacjentów. Tylko badanie laboratoryjne może zdiagnozować infekcję C. auris. Gatunki Candida powodują również powszechne infekcje drożdżakowe, które mogą wpływać na jamę ustną, skórę i pochwę. Antybiotyki stosowane w leczeniu infekcji bakteryjnych zwiększają ryzyko infekcji Candida.

Dlaczego Candida auris jest tak niebezpieczny? Ze względu na jego lekooporność

C. auris często jest odporny na leki. Leki przeciwgrzybicze powszechnie stosowane w leczeniu infekcji Candida często nie działają na Candida auris.


W leczeniu ciężkich zakażeń Candida dostępne są tylko trzy klasy leków przeciwgrzybiczych:

 • azole,
 • echinokandyny,
 • amfoterycyna B.

Niektóre zakażenia C. auris były oporne na wszystkie trzy rodzaje leków przeciwgrzybiczych. Candida auris od kilku lat jest wysoce oporna na dostępne opcje leczenia, zwłaszcza w przypadku ciężko chorych. Eksperci twierdzą, że obecnie występują przypadki oporności na leki nawet u osób, które nigdy nie były leczone lekami przeciwgrzybiczymi.

Diagnostyka Candida auris

Candida auris bardzo trudno zidentyfikować. C. auris może zostać błędnie zidentyfikowany jako inne rodzaje grzybów, o ile nie zostanie zastosowana specjalistyczna technologia laboratoryjna. Ta błędna identyfikacja może prowadzić do niewłaściwego leczenia pacjenta. Tradycyjne techniki identyfikacji nie mogą być stosowane do identyfikacji C. auris, dlatego częstość występowania zakażeń C. auris w światowej populacji pozostaje nieznana.


C. auris spowodował „niewidzialną pandemię” ze względu na szeroki zakres zakażeń szpitalnych. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, aby dogłębnie zrozumieć charakterystykę samego C. auris wraz z pacjentami, których infekuje ten grzyb.

Może on rozprzestrzeniać się w szpitalach i domach opieki. C. auris spowodował epidemie w placówkach opieki zdrowotnej i może rozprzestrzeniać się poprzez kontakt z chorymi pacjentami oraz skażonymi powierzchniami lub sprzętem. Dobra higiena rąk i czystość w placówkach służby zdrowia są ważne, ponieważ C. auris może przeżyć na różnych powierzchniach nawet przez kilka tygodni.


Pracownicy służby zdrowia mogą zanieczyścić ręce, rękawiczki lub odzież C. auris, dotykając skóry skolonizowanego pacjenta. C. auris może następnie zostać przeniesiony na innego pacjenta, jeśli pracownik służby zdrowia nie zastosuje odpowiedniej higieny rąk lub nie zastosuje się do innych środków zapobiegania zakażeniom. W Stanach Zjednoczonych ośrodki opieki długoterminowej o wysokim stopniu zaawansowania, takie jak szpitale długoterminowej opieki i wykwalifikowane ośrodki pielęgniarskie, zgłaszają wysoką częstość występowania C. auris.


W niektórych przypadkach C. auris znaleziono na skórze ludzi. W tym stanie grzyb nie powoduje choroby, ale ludzie, którzy są skolonizowani, mogą przenosić grzyba na innych pacjentów i ostatecznie sami mogą mieć aktywne infekcje. Meghan Lyman (lekarz na oddziale chorób grzybiczych w Narodowym Centrum Chorób Zakaźnych CDC) stwierdziła, że od 5% do 10% osób, u których stwierdzono nosicielstwo C. auris, będzie miało później aktywne lub „inwazyjne” infekcje.


„Mamy tendencję do obserwowania transmisji i przypadków wśród pacjentów przebywających w tych ośrodkach opieki długoterminowej o ostrym stanie zdrowia, którzy są podłączani pod respiratory lub mają tracheostomię bądź inne inwazyjne urządzenia medyczne - mówi Lyman. Oznacza to, że ostra infekcja COVID-19, długi pobyt w szpitalu i podłączenie pod respirator predysponują do zakażenia Candida auris.”

Czynniki ryzyka C.auris

Czynniki ryzyka zakażeń Candida auris są na ogół podobne do czynników ryzyka innych rodzajów zakażeń Candida. Te czynniki ryzyka obejmują:

 • niedawną operację,
 • cukrzycę,
 • stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania,
 • stosowanie leków przeciwgrzybiczych.

Pacjenci, którzy są długotrwale hospitalizowani w placówkach opieki zdrowotnej, mają cewnik umieszczony w żyle centralnej lub inne przewody lub rurki wprowadzane do ciała, a także ci, którzy wcześniej otrzymywali antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze, wydają się być najbardziej narażeni na zakażenie tymi drożdżakami.

Zakażenia wykryto u pacjentów w każdym wieku, od wcześniaków po osoby starsze.

C. auris a COVID-19

Lekarze w Brazylii zgłaszają gwałtowny wzrost występowania lekoopornego Candida auris w szpitalach, w którym leczeni są pacjenci z COVID-19. Od tego czasu wykryli również gwałtowny wzrost oporności C. auris na flukonazol i klasę leków przeciwgrzybiczych zwanych echinokandynami w próbkach pobranych ze szpitala. „W przypadku C. auris obecnego w próbkach niedawno wyizolowanych w Salvadorze dawka musi być od czterech do pięciu razy większa niż dawka użyta do inaktywacji izolatu wyhodowanego w grudniu 2020 r.” – mówią lekarze z Brazylii. Oznacza to, że oporność C. auris na leki rośnie.


W Brazylii stwierdzono, że nadkażenie przez C. auris u krytycznie chorych pacjentów z COVID-19 wykazuje śmiertelność powyżej 50% (w tak zwanej skali 30-dniowej). W przeszłości infekcje C. auris były najczęściej obserwowane w placówkach opieki długoterminowej dla osób z ciężkimi chorobami. Jednak od początku pandemii wybuchy epidemii zdarzały się w oddziałach szpitalnych COVID-19. Według CDC podczas pandemii COVID-19 nastąpił wzrost przypadków C. auris, szczególnie w niektórych obszarach Stanów Zjednoczonych, które wcześniej nie miały wielu przypadków.

Źródła:

 1. https://www.cdc.gov/fungal/candida-auris/index.html
 2. https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-may-promote-the-spread-of-drug-resistant-superfungus#Undetected-cases?
 3. Proctor, D.M., Dangana, T., Sexton, D.J. et al. Integrated genomic, epidemiologic investigation of Candida auris skin colonization in a skilled nursing facility. Nat Med 2021;27:1401–1409 https://doi.org/10.1038/s41591-021-01383-w
 4. Hu S, Zhu F, Jiang W, et al. Retrospective Analysis of the Clinical Characteristics of Candida auris Infection Worldwide From 2009 to 2020. Front Microbiol 2021;12:658329 doi:10.3389/fmicb.2021.658329

Inne ciekawe artykuły

2 AdrenoCortex Stress Profile

Anemia

2 AdrenoCortex Stress Profile

Zakażenie Candida auris

2 AdrenoCortex Stress Profile

Zespół jedzenia nocnego – NES (night eating syndrome)

2 AdrenoCortex Stress Profile

Jak działają probiotyki?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Właściwości olejów roślinnych

2 AdrenoCortex Stress Profile

Wpływ zapachu na samopoczucie - aromaterapia

2 AdrenoCortex Stress Profile

Czy wszystkie Streptococcus mogą powodować PANDAS?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Ludzki mikrobiom a ksenobiotyki farmaceutyczne, dietetyczne i środowiskowe

2 AdrenoCortex Stress Profile

Problemy z metylacją, a zaburzenia hormonalne i metaboliczne

2 AdrenoCortex Stress Profile

Kwas foliowy czy folinowy w ciąży?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Czy pieluszki dziecięce są bezpieczne?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Szkodliwe substancje w zabawkach dla dzieci!

2 AdrenoCortex Stress Profile

Zespół jelita drażliwego

2 AdrenoCortex Stress Profile

Szkodliwe dodatki do żywności - lista

2 AdrenoCortex Stress Profile

Zaburzenia mowy u dzieci w spektrum autyzmu

2 AdrenoCortex Stress Profile

Badanie kwasów organicznych - Metabolomix

2 AdrenoCortex Stress Profile

Jakie niedobory mogą wystąpić w przypadku chorób jelit?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Wpływ leków zobojętniających na zdrowie i trawienie

2 AdrenoCortex Stress Profile

NIE PROWOKUJ ORGANIZMU - alergie krzyżowe

2 AdrenoCortex Stress Profile

NIE PODJADAJ! O SIBO

2 AdrenoCortex Stress Profile

Zespół postcovidowy - dlaczego nadal chorujemy

2 AdrenoCortex Stress Profile

Alergie krzyżowe

2 AdrenoCortex Stress Profile

Zalety jedzenia kiszonek oraz przeciwskazania

2 AdrenoCortex Stress Profile

Paraliż od infekcji układu pokarmowego? - CAMPYLOBACTER - jejuni i coli

2 AdrenoCortex Stress Profile

Recepty dla lalek. Dlaczego zostałam lekarzem?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Galaktozemia

2 AdrenoCortex Stress Profile

Zachowania chorobowe - co robi mikroglej, gdy źle się czuje?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Czy wszystkie kobiety mogą przyjmować środki antykoncepcyjne?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Chcesz szybko wyzdrowieć ? - CLOSTRIDIUM - czynnik zakażeń ogólnoustrojowy

2 AdrenoCortex Stress Profile

Hipoteza oszczędnych genów, jako przyczyna otyłości

2 AdrenoCortex Stress Profile

Obalamy dietę PALEO?

2 AdrenoCortex Stress Profile

COVID-19 a dieta

2 AdrenoCortex Stress Profile

Metale ciężkie w żywności

2 AdrenoCortex Stress Profile

Cyjanokobalamina, adenozylokobalamina, metylokobalamina, hydroksykobalamina… Która witamina jest dla nas najlepsza?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Campylobacter - czy infekcja układu pokarmowego może spowodować paraliż?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Przegląd diagnozowania i leczenia PANDAS i PANS

2 AdrenoCortex Stress Profile

Choroby tarczycy a ciąża

2 AdrenoCortex Stress Profile

Dlaczego ograniczenie plastiku jest takie ważne?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Otyłość a Bacteroidetes i Firmicutes

2 AdrenoCortex Stress Profile

NIETOLERANCJA SIARKI – - SPRAWA GENÓW CZY SIBO SIARKOWE?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Mleko matki

2 AdrenoCortex Stress Profile

Barwniki w żywności a zdrowie dziecka

2 AdrenoCortex Stress Profile

Czy wiecie, że sam zapach pokarmu już rozpoczyna proces trawienia?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Czy wiecie, że nasze jelito pracuje najciężej gdy … nie jemy?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Firmicutes i Bacteroides w GI effects

2 AdrenoCortex Stress Profile

Genetyka a funkcje psychiczne – COMT

2 AdrenoCortex Stress Profile

Zapalenie ucha wewnętrznego

2 AdrenoCortex Stress Profile

Jak utrzymać zdrowie jelitowe niezależnie od diety?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Gorączka.

2 AdrenoCortex Stress Profile

Migreny, a wątroba – czy medycyna chińska miała rację?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Homeopatia – czy może Cię zabić?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Czy wiecie, że niektóre choroby genetyczne będą niedługo skutecznie leczone?

2 AdrenoCortex Stress Profile

ROBAKI LECZĄ?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Dieta SCD

2 AdrenoCortex Stress Profile

Badanie mocznika we krwi

2 AdrenoCortex Stress Profile

Amoniak – toksyna wewnętrzna, która zatruwa mózg.

2 AdrenoCortex Stress Profile

Cykl mocznikowy – metabolizm białek i aminokwasów

2 AdrenoCortex Stress Profile

Leczniczy haj, opiaty i endokannabinoidy

2 AdrenoCortex Stress Profile

Papaya (CARICOL), a Histamina – pomaga czy szkodzi?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Metylacja – część pierwsza

2 AdrenoCortex Stress Profile

Czy można być uczulonym na słońce?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Histamina – jak nie dać się zwariować?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Histamina

2 AdrenoCortex Stress Profile

Komórki tuczne – czyli co się dzieje, gdy obrońcy wpadają w histerię (MCAS i inne przypadłości).

2 AdrenoCortex Stress Profile

Naltrexon – czyli przeciwzapalna kariera leku na alkoholizm

2 AdrenoCortex Stress Profile

PEA czyli „konopie bez konopii”

2 AdrenoCortex Stress Profile

Dodatki do Metabolomix+ (wcześniej badanie ONE)

2 AdrenoCortex Stress Profile

Choroby odogniskowe.

2 AdrenoCortex Stress Profile

Witamina A i wirusy

2 AdrenoCortex Stress Profile

Ozonowanie, jako sposób na odkażanie środowiska domowego

2 AdrenoCortex Stress Profile

Jak grzyby pleśniowe, w tym z rodzaju Aspergillus i Zespół Chorego Budynku wpływają na zdrowie człowieka

2 AdrenoCortex Stress Profile

Clostridium jako czynnik zakażeń ostrych i przewlekłych

2 AdrenoCortex Stress Profile

Jak zapobiegać przenoszeniu Clostridium difficile w domu?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Kandydoza – fakty i mity

2 AdrenoCortex Stress Profile

Dysbioza jelitowa a zatrucie metalami ciężkimi i toksynami

2 AdrenoCortex Stress Profile

Biotoksyny a choroby przewlekłe – ochronna rola – rola PPC i kwasów tłuszczowych

2 AdrenoCortex Stress Profile

Biofilmy bakteryjne jako przyczyna chorób przewlekłych

2 AdrenoCortex Stress Profile

Inulina – dobra czy zła?

2 AdrenoCortex Stress Profile

Biotoksyny i ich szkodliwe działanie na organizm

2 AdrenoCortex Stress Profile

Bruceloza, czyli groźne skutki picia koziego mleka

2 AdrenoCortex Stress Profile

FIGLU – kwas bynajmniej niefiglarny

2 AdrenoCortex Stress Profile

Autoimmunologia a bakterie jelitowe

2 AdrenoCortex Stress Profile

Badanie szczawianów wapnia w moczu

2 AdrenoCortex Stress Profile

Poziom witaminy B12

2 AdrenoCortex Stress Profile

MTHFR

2 AdrenoCortex Stress Profile

Antybiotyki niewchłanialne na problemy jelitowe

2 AdrenoCortex Stress Profile

Wróg czai się w piaskownicy – TOKSOKAROZA

2 AdrenoCortex Stress Profile

Obcy nami sterują – TOKSOPLAZMOZA

2 AdrenoCortex Stress Profile

Dieta, stany zapalne a starzenie się mózgu i demencja

2 AdrenoCortex Stress Profile

Pestycydy stosowane w rolnictwie a zdrowie

2 AdrenoCortex Stress Profile

Pandemia demencji – borelioza powoduje zaburzenia pamięci i otępienie

„Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie” - "Klauzula informacyjna"