Panel immunologiczny

Panel immunologiczny

Czas otrzymania zestawu: 1-3 dni robocze
Czas oczekiwania na wynik: 3-4 tygodni
Materiał do badania: próbki surowicy krwi
Opcje: brak

750,00 zł

 

Pełen opis badania

Układ odporności jest odpowiedzialny za funkcje obronne ludzkiego organizmu. Chroni on człowieka przed różnego rodzaju chorobami spowodowanymi szkodliwymi bakteriami bądź wirusami. Zaburzenia odporności i wszelkie inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu odpornościowego są źródłem poważnych konsekwencji zdrowotnych.

W skład panelu wchodzą poniższe badania:

  • test CBA – ocena cytokin i współczynnika TH1/TH2;
  • subpopulacje limfocytów – ocena odsetka i wartości bezwzględnych limfocytów (CD4/CD8, CD3/CD19);
  • komórki NK wraz z morfologią – CD3-/CD57+
  • immunoglobuliny IgG, IgM, IgA.


Podwyższenie odsetka limfocytów T i B może świadczyć o nadmiernej aktywacji układu odpornościowego np. w niektórych chorobach o podłożu autoimmunologicznym lub u kobiet z nawykowymi poronieniami. Obniżenie odsetka limfocytów T może sugerować występowanie niedoborów odporności typu komórkowego (zespół DiGeorge’a, ciężki złożony niedobór odporności). Obniżenie odsetka limfocytów T i B obserwuje się w zespole Wiskotta-Aldricha, w zapaleniach płuc, zatok, w nawracających zakażeniach układu pokarmowego. Obniżenie lub brak limfocytów B jest charakterystyczne dla agammaglobulinemii. Oznaczenie odsetka oraz liczby bezwzględnej limfocytów CD4 i CD8 rutynowo wykonuje się w diagnostyce i kontroli AIDS.


Komórki NK (natural killer T cells) – pełnią rolę immunoregulacyjną i uczestniczą w odporności przeciwzakaźnej, ale także w eliminacji komórek nowotworowych. Wzrost odsetka komórek NK obserwowany jest w infekcjach wirusowych oraz w nawykowych poronieniach.


Laboratoryjne badanie liczby komórek NK (Natural Killers) posiadających antygeny powierzchniowe CD3-/CD57+ (wg. Strickera) jest pomocne w diagnostyce zakażenia boreliozą oraz pozwala monitorować skuteczność zastosowanej antybiotykoterapii. Ze względu, iż kliniczne znaczenie ma liczbą bezwzględna komórek o w/w fenotypie, a nie ich odsetek to u każdego pacjenta dodatkowo pobierana jest krew na wykonanie morfologii w celu określenia leukocytozy i limfocytozy, niezbędnych do obliczenia liczby oznaczanych komórek NK.


Immunoglobuliny typu A są cząsteczkami swoistej odpowiedzi odpornościowej związanej z błonami śluzowymi.


Immunoglobulina  typu G są wytwarzane w organizmie jako jedne z ostatnich i mogą dzięki tzw. pamięci immunologicznej komórek plazmatycznych utrzymywać się we krwi nawet kilkadziesiąt lat.


Immunoglobulina IgM jest syntetyzowana w początkowej fazie odpowiedzi immunologicznej jako tzw. przeciwciała wczesne
Oznaczenie przeciwciał przydatne jest w diagnostyce chorób i patologii związanych z niedoborami przeciwciał, chorobami alergicznymi i autoimmunizacyjnymi.


Do badania komórek NK niezbędne jest wykonanie morfologii (bezpłatnie), w związku z czym należy być na czczo.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

8 innych badań w tej samej kategorii:

„Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie” - "Klauzula informacyjna"